Възпитаване на умения за подобряване на здравето и работоспособността,

за самозащита, самопредпазване, лична сигурност и решаване на конфликти чрез здравна, физическа, психологическа, социална и културна просветна дейност.

Покажи всички публикации