Нашите цели

Насърчаване на здравословен, хармоничен и активен начин на живот

чрез повишаване на физическата култура и физическата компетентност сред всички възрастови и социални групи от населението, както и утвърждаване на позитивна нагласа към живота.

Популяризиране на физическата активност и спорта

чрез преподаване на бойните изкуства Джуджицу, Рюкю Кемпо и Кобуджуцу, както и на общоразвиващи и оздравителни психофизически упражнения.

Възпитаване на основни компетентности

в областта на самопредпазването, самозащитата, личната сигурност и решаването на конфликти чрез провеждане на здравна, екологична, психологическа, социална и културна просветна дейност.

Превенция на насилието сред младите хора и подрастващите

чрез спортно-възпитателна дейност. Създаване на възможности за спорт и активна физическа дейност за деца, възрастни хора и пациенти с различни увреждания или заболявания.

Повишаване на резултатността на екипната работа

подобряване на работоспособността и сплотяване на колектива чрез тренинги и упражнения без отклонение от работния процес. Тиймбилдинг обучения и програми извън работно време на служителите.

Легенда за Туташха

Легенда за Туташха

От книгата „ Дата Туташхиа “ на Чабуа Амиреджиби 1 И дадено бе человеку: Съвест. Та сам да изобличава недостатъците си; Сила - да може да ги преодолява; Ум и Доброта - за негово...
Гимнастическите игри в Япония

Гимнастическите игри в Япония

Вестник „Боричъ“, Чирпан, 20 Ноемврий 1902 год.   Японските деца играят живо в дома и вън на отворено поле с голяма страст и любов. По японските картинки се виждат нарисувани деца с...
Как да управляваме тялото си, съгласно духа на живота в Христа

Как да управляваме тялото си, съгласно духа на живота в Христа

от свети Теофан Затворник Православно слово, бр. 1/2001, с. 9-11.   Измежду съставните части на нашия телесен живот едни са телесно-душевни. Това са непосредствените оръдия на душевната...