Философия на Средния път от Нагарджуна

Тази книга е първи превод на български на безсмъртната Móламадхямака-кāрикā на Нāгāрджуна (Философия на Средния път). Преводът е направен от Сергей Герджиков, gherdjikov.com

Нāгāрджуна e най-великият философ на Будизма и един от двамата най-велики индийски философи. По своята величина е сравняван с Шанкара – автора на прочутата Брахма-сóтра-бхàшÿ (Коментари към Брахма-сутра). Ако трябва да посочим аналогични фигури от Западната философия, двамата индийски мислители са сравними с Кант и Хегел.

"Нещата водят съществуването и същността си от взаимната зависимост и не са нищо сами по себе си."

"Когато царството на мисълта угасне, угаснало е и онова, което подлежи на обозначаване."

"Незнанието е в корена на страданията, защото привързва човешките същества към жизнени пътища, лишени от покой и блаженство."

"Онова, което не дава резултати, не е истина."

"Прекратяването на страстта, омразата и объркването обикновено се отъждествяват със свободата (нирвана)."

"Себе-ограничаване и помощ за другите - това е благоприятният път и той определя семето, което носи плод ..."

"Бъди приятел и на себе си, и на другите."

СВАЛЯНЕ

http://www.gherdjikov.com/category/knigi/